Meldpunt Openbare Ruimte

U kunt uw melding direct online doorgeven.

Melding doorgeven  

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente meldingen indienen over:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • begraafplaatsen
 • bruggen, tunnels en viaducten
 • geluidsoverlast – buren
 • groen en bossen
 • havens
 • jeugdvoorzieningen
 • kunstwerken en monumenten
 • markten en evenementen
 • milieu en overlast
 • parkeren
 • pleinen, speelplaatsen en rotondes
 • rioolbeheer en pompgemalen
 • stoplichten
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • veiligheid
 • vijvers en sloten
 • verkeersborden en -tekens
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • voetpaden en fietspaden
 • Kapotte lantaarnpalen kunt u online melden op https://storing.moononline.nl/gemeenteassen

Wilt u een melding indienen over schade die door toedoen van de gemeente is ontstaan aan u of uw eigendommen? Dit kan schriftelijk via een aansprakelijkstelling.

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden op www.verlorenofgevonden.nl

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • eventuele foto’s of tekeningen

telefoonnummer 14 0592 (zonder netnummer)

e-mail; info@assen.nl

 

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.