Meldpunt Openbare Ruimte

U kunt uw melding direct online doorgeven.

Melding doorgeven  

 

Melding storing openbare verlichting

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente meldingen indienen over:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • begraafplaatsen
 • bruggen, tunnels en viaducten
 • geluidsoverlast – buren
 • groen en bossen
 • havens
 • jeugdvoorzieningen
 • kunstwerken en monumenten
 • markten en evenementen
 • milieu en overlast
 • parkeren
 • pleinen, speelplaatsen en rotondes
 • rioolbeheer en pompgemalen
 • stoplichten
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • veiligheid
 • vijvers en sloten
 • verkeersborden en -tekens
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • voetpaden en fietspaden
 • Kapotte lantaarnpalen kunt u online melden op https://storing.moononline.nl/gemeenteassen

Wilt u een melding indienen over schade die door toedoen van de gemeente is ontstaan aan u of uw eigendommen? Dit kan schriftelijk via een aansprakelijkstelling.

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden op www.verlorenofgevonden.nl

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • eventuele foto’s of tekeningen

telefoonnummer 14 0592 (zonder netnummer)

e-mail; info@assen.nl

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.