MotieMarkt

Heeft u een goed idee voor uw wijk, buurt of voor de hele stad? Een idee om de gemeente mooier, leuker, veiliger of gezelliger te maken? De gemeenteraad komt graag met u in gesprek.

Tijdens vier avonden in mei en juni bezoekt de gemeenteraad alle wijken in de gemeente Assen. De raad gaat deze avonden langs een aantal initiatieven die tot stand zijn gekomen met of dankzij betrokken bewoners. Maar belangrijker nog: gemeenteraadsleden horen graag welke ideeën er nog op de wensenlijst van inwoners staan.

Tourdata

 • 30 mei - Marsdijk, Assen-Oost en Loon
 • 6 juni - Lariks, Pittelo en Peelo

Wilt u aanwezig zijn? Dan ontvangen we graag een mail. Stuur deze naar motiemarkt@assen.nl. Vermeld daarbij met hoeveel mensen u komt en op welke locatie / in welke buurt.

Programma dinsdag 30 mei

 • 18:00 – 19:15 uur - De Dissel
 • 19:15 – 20:30 uur - Bezoek aan enkele voorbeelden van inwonersinitiatieven in de buurt.
 • 20:30 – 21:30 uur - Zonnereep

Het programma van 6 juni volgt zo snel mogelijk.

MotieMarkt

De Raad on Tour is bedoeld om elkaar informeel beter te leren kennen, maar is ook de opmaat naar de MotieMarkt op 27 juni. Op deze MotieMarkt kunnen alle inwoners van Assen hun ideeën voor een mooiere gemeente toelichten. Voelt een raadslid zich aangetrokken tot het idee? Dan komt uw idee met een motie op de agenda van de gemeenteraad. Wanneer de meerderheid van de raad met de motie instemt, kan het idee uitgevoerd worden. 

De MotieMarkt vindt plaats in het gemeentehuis van Assen. Iedereen krijgt een statafel voor bijvoorbeeld een laptop of flyers. Kunnen we helpen met het presentatiemateriaal? Laat het ons gerust weten, dan denken we mee. Vanaf 19:00 uur is de hal van het gemeentehuis open. Om 19:30 uur gaat de MotieMarkt van start. Raadsleden komen dan bij u langs zodat u uw idee kunt toelichten. De MotieMarkt eindigt om 21:00 uur.

We willen de moties op 20 juli klaar hebben om op de agenda van de gemeenteraadsvergadering te zetten, zodat de gemeenteraad er dan over kan besluiten.

"

Opgehaalde ideeën

Tijdens de Raad on Tour hebben inwoners tot nu toe de volgende ideeën ingediend:

Sport

 • Blaashal voor tennis

Spelen

 • Nieuwe speeltoestellen voor de speeltuin in Noorderpark
 • Skatepark voor grotere kinderen in Noorderpark
 • Activiteitengroep voor meisjes

Kunstzinnige vorming

 • Theatervoorstelling met en voor de buurt
 • Muziek voor valide en invalide personen

Zorg en welzijn

 • Gezondheidscentrum ter vervanging van de zorgtaken in de Amstelflat

Idee indienen

Alle ideeën die de buurt, wijk of gemeente Assen ten goede komen, zijn van harte welkom op de MotieMarkt. Insturen kan per post (Postbus 30018, 9400 RA Assen t.a.v. de Griffie) en per mail via motiemarkt@assen.nl. Heeft u uw idee aangemeld? U ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding en deelname aan de MotieMarkt op 27 juni.

Beschrijf uw idee zo volledig mogelijk. Beschrijf daarbij de volgende onderwerpen:

 • Wie hebben er profijt van uw idee?
 • Wat heeft u van de gemeente nodig om uw idee te realiseren? Denk daarbij niet alleen aan financiële middelen, maar bijvoorbeeld ook aan denkkracht, vergaderruimtes, netwerk, en (communicatie)middelen.
 • Wat brengt u zelf mee voor het uitvoeren van het idee?
 • Wat is de planning in tijd voor het realiseren van het idee?
 • Wat is er nodig nadat het idee gerealiseerd is? Denk aan onderhoud of beheer.
 • Begroting.

Welke ideeën kunnen de markt op? 

Een idee voor Assen kan overal over gaan, zolang het direct ten goede komt aan de gemeente Assen. Het onderwerp moet vallen onder de gemeentelijke taken en geen winstoogmerk hebben.

Niet alle ideeën halen de eindstreep. Dat kan zijn omdat het idee niet wordt geadopteerd of geen meerderheid van stemmen bij de raad haalt. Ook kan het een praktische reden hebben, bijvoorbeeld omdat de begroting niet sluitend gemaakt kan worden.

De MotieMarkt is niet bedoeld voor meldingen over bijvoorbeeld de openbare ruimte of zaken waar u ontevreden over bent. Daarvoor kunt u telefonisch, per brief of via de website een klacht indienen. Op de pagina over de meldpunt openbare ruimte vindt u de procedure.