Natuur helpen

Valt het je weleens op hoe groen Assen is? Groen en natuur maakt onze stad fijn om in te wonen en leven. De gemeente draagt hieraan bij met het onderhouden van het Asserbos en de parken en plantsoenen, het aanleggen van faunapassages en natuurvriendelijk maai- en oeverbeheer. Ook inwoners van Assen doen mee in het openbaar groen! Samen maken we een gezellig, gezond en groen Assen. Wil je meer weten over het openbaar groen in Assen en je eigen tuin en hoe je daar zelf aan bijdraagt? Lees dan snel verder! Wat kunt u zelf doen om de natuur in de stad een handje te helpen?

Boomspiegels

Als je graag meer natuur en bloemen in de straat wilt kun je denken aan het zelf beplanten van boomspiegels. Boomspiegels (de ruimte om de voet van een boom) in de stoep mogen door bewoners ingeplant worden met leuke bloemen en planten. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan de gemeente. Als je zelf voor het onderhoud van de planten zorgt weet je zeker dat het mooi blijft.

Beplanten van een boomspiegel doe je zo:

Maak de grond rondom de stam voorzichtig los met een harkje. Voorkom beschadiging van de boomwortels. Het is raadzaam geen grond of aarde aan te brengen, een dun laagje compost mag eventueel wel. Kies sterke vaste planten en bloemen uit om te planten. Water geven is in principe alleen direct na aanleg nodig, daarna niet meer.
Met een geverfd bloem-symbool (te verkrijgen via info@assen.nl) op de stoep naast de boomspiegel kan worden aangeven dat de bewoners zelf zorgen voor het onderhoud.

Voorwaarden beplanten boomspiegel:

 • het is niet toegestaan om hekjes of muurtjes als afscheiding om de boomspiegel te plaatsen
 • het is niet toegestaan reclame-uitingen aan te brengen
 • plant geen grote struiken of bomen
 • de bewoners doen zelf het onderhoud van de boomspiegel
 • je mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken

Tips voor keuze van planten waar bijen en hommels op af komen:
Ereprijs, guldenroede (lage soort), damastbloem, tijm, marjolein, bijenkorfje, ruig klokje, kruipend zenegroen, ooievaarsbek, sedum-soorten.

In uw eigen tuin
 • kies voor meer groen en minder betegelen in de tuin.
 • varieer met bomen, struiken, planten en kruiden en kies voor inheemse soorten. Dat zijn soorten die oorspronkelijk in deze omgeving voorkomen.
 • plant hagen als een groene erfafscheiding.
 • met besdragende heesters en nectarplanten doe je dieren een groot plezier.
 • met rommelhoekjes, takkenrillen, een composthoop, een waterbadje of vijver biedt je dieren een schuil- en rustplaats.
 • nestkastjes en insectenhotels geven vogels, hommels en bijen een thuis.
 • gebruik liever geen geïmpregneerd hout en bestrijdingsmiddelen
Geveltuintjes

Wanneer je met je voorgevel direct aan de straat zit, is er misschien wel ruimte voor een geveltuintje. Een geveltuin maak je door de 1e  rij stoeptegels langs de gevel op te pakken, hiervan een kantopsluiting te maken en het zand te vervangen door tuingrond. Met het planten van  (klim)planten en bloemen breng je heel eenvoudig meer kleur en natuur in de straat. Overleg ook eens met je buren, wellicht ontstaan er leukere ideeën die jullie samen kunnen uitvoeren.
Voorbeelden van leuke geveltuintjes in Assen zijn te vinden in de Oosterhoutstraat en ‘t Sticht.

Voor een geveltuin hoef je geen toestemming aan de gemeente te vragen, maar je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Geveltuinen mogen niet in winkelstraten, bij terrassen en uitstallingen.

Meer weten over hoe je dit aanpakt? Kijk op www.duurzaamheidscentrumassen.nl/maakeen-geveltuintje.

Tip! Aan de Oosterhoutstraat en ’t Sticht in Assen vind je voorbeelden van geveltuintjes.

Voorwaarden geveltuintje:

 • de vrije doorgang voor voetgangers moet minimaal 1,20 meter (=4 stoeptegels breed) blijven
 • de geveltuin mag maximaal 1 ½ stoeptegel (45 cm) breed zijn, en niet langer dan de breedte van je gevel
 • kabels en leidingen mogen niet beschadigd raken
 • het is niet toegestaan om hekjes of muurtjes als afscheiding van de geveltuin te plaatsen
 • het is niet toegestaan reclame-uitingen aan te brengen
 • openbare verlichting en straatnaambordjes moeten zichtbaar blijven
 • de beplanting mag niet over de stoep gaan hangen en zo hinder veroorzaken voor voetgangers, dus tijdig snoeien
 • plant geen grote struiken of bomen
 • de bewoners doen zelf het onderhoud van het geveltuintje
 • je mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • de huiseigenaar moet akkoord gaan met de aanleg van de geveltuin

Tot slot:

De grond blijft eigendom van de gemeente. De gemeente houdt het recht om de geveltuin op te ruimen in geval van overlast of verwaarlozing. Als je gaat verhuizen moet de geveltuin worden opgeruimd en de stoep hersteld, tenzij de nieuwe bewoners de geveltuin willen overnemen.

Bladeren in uw tuin

Als u de planten en dieren in uw tuin een plezier wilt doen, laat u afgevallen blad in de borders liggen. De bladeren bedekken de grond als een dekentje. Dit dekentje beschermt de bodem, de bodemdieren en de planten tegen vorst en uitdroging. Ook wordt het blad door bodemorganismen omgezet in gratis compost: ideale voeding voor de tuin. Zelfs eikenblad verteert prima, alleen duurt dat wat langer. De insecten die onder de bladeren schuilen zijn bovendien een lekker hapje voor tuinvogels als het roodborstje en de merel.

Op het terras en het gazon kunt u het blad gewoon wegvegen of -harken naar de border of composthoop. Opeen eigen composthoop wordt dit uitstekende bladcompost.

De gemeente haalt alleen het blad van verhardingen en gazons weg, in de plantsoenen blijft het blad gewoon liggen. Zo helpen we de natuur een handje!

Bladkorven 

De herfst is een mooie periode, maar ook een tijd dat veel bladeren van de bomen vallen. Daarom zet de gemeente vanaf eind oktober bladkorven in de wijken, zodat bewoners het bladafval daarin kwijt kunnen. Samen maken we de straten zoveel mogelijk bladvrij.
De gemeente zelf haalt alleen het blad van verhardingen en gazons weg, in de plantsoenen blijft het blad gewoon liggen. Zo helpen we de natuur een handje.
U kunt het gevallen blad in één van de bladkorven bij u in de buurt verzamelen.
Het zijn vaste plekken waar ze geplaatst worden. Alle beschikbare bladkorven worden uitgezet. Extra aanvragen voor een bladkorf worden niet in behandeling genomen.

De voorwaarde voor het gebruik van een bladkorf is: U doet ALLEEN BLADEREN  in de bladkorf ander groenafval gooit u in de GFT-container.
De gemeente leegt de volle korven één keer per week. Eind december zijn de meeste bladeren van de bomen en worden de korven weer opgehaald.

Locaties

Wilt u weten waar de bladkorven bij u in de wijk staan? Kijk dan op de kaart Bladkorven Assen

Help de tuinvogels de winter door

In de winter is het voor vogels moeilijk om aan voedsel te komen, terwijl ze juist extra veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten zitten verstopt in hun schuilplaatsen, smakelijke bessen zijn vaak al op en sneeuw en ijs maken het moeilijk om bij voedsel te komen. Veel zangvogels trekken in de winter naar de stad, waar talloze stadsbewoners vogelvoer strooien. Vooral wanneer er sneeuw ligt of als het vriest hebben de tuinvogels onze hulp hard nodig. In ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken! Maak een sneeuwvrije plek op de grond als voederplaats. Veel vogelsoorten zoeken namelijk hun voedsel van nature op de grond. Als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen. Ook een voederhuisje op poten is een prima plek om strooivoer aan te bieden.

Voer niet teveel tegelijk en het liefst ’s ochtends en tegen het einde van de middag.

Uw woning verbouwen? Geef huismus, gierzwaluw en vleermuis een kans

Verschillende dieren zijn in hun voortbestaan afhankelijk van de beschutting van woningen of gebouwen. Ze maken er een nest of zoeken er een winterverblijf. Meestal heeft u er als bewoner geen weet van dat u onderdak verleent aan mussen, gierzwaluwen of vleermuizen. Deze beschermde diersoorten veroorzaken dan ook meestal geen overlast.

Verbouwplannen?

Bent u van plan om uw huis te isoleren of te verbouwen? Let u er dan eens op of u deze dieren tegenkomt. Zonder dat u het weet kunt u de dieren verjagen of verstoren. Bij spouwmuurisolatie kan een vleermuis met jongen zelfs ingesloten raken. 

Laat een deskundige meekijken

Bouwbedrijven laten bij grote renovaties vaak een flora- en faunaonderzoek doen door een ecologisch bureau. Wat veel mensen niet weten is dat óók particulieren bij verbouwingen moeten nagaan of er beschermde diersoorten in de woning aanwezig zijn. Dit is vastgelegd in de wet Natuurbescherming. Aan zo’n onderzoek zijn kosten verbonden, maar als u dat via een gezamenlijk project in de straat of buurt doet valt dat reuze mee. Kijk ook eens verder op www.rijksoverheid.nl (flora en fauna).

Heeft u vragen over verbouwen en beschermde diersoorten, dan kunt u contact opnemen met info@assen.nl.

Checklist groen bouwen: www.checklistgroenbouwen.nl.

Nestkastjes

In het vroege voorjaar gaan veel vogels op zoek naar een plek om hun nestje te bouwen. Veel stadsvogels, zoals meesjes, maken hiervoor graag gebruik van nestkastjes. U kunt zelf de tuinvogels een huis bieden door een nestkast op te hangen. Het najaar of anders eind februari is geschikt om dit te doen. Hang de kast minimaal 2 meter hoog, op een beschutte plek, niet in de volle middagzon en bij voorkeur op het zuidoosten. Als u meerdere kasten ophangt, mogen deze niet te dicht bij elkaar komen. In tuincentra vindt u geschikte nestkastjes. U kunt ze ook bestellen bij www.vogelbescherming.nl. Voor het huisvesten van vogels onder je dak kun je een vogelvide voor mussen plaatsen of speciale zwaluwdakpannen aanbrengen.

Dierenhotels

In Assen hangen op verschillende plekken nestkasten voor vogels, bijvoorbeeld in het Asserbos. Tegenwoordig zijn er niet alleen maar ‘kasten’ voor vogels, maar ook voor andere dieren. Zoals vleermuizen, egels, vlinders, bijen en andere insecten. Aan de Wittestraat bij het Assen staat een Faunatoren. In deze toren kunnen verschillende dieren terecht!

In je tuin kan je natuurlijk nestkasten ophangen of insectenhotels plaatsen, maar soms kan dit ook in het openbaar groen. De gemeente helpt je hierbij! Samen wordt gekeken naar welke soorten voorkomen in jouw buurt, welke kasten het meest geschikt zijn en voor andere handige tips over de soorten! Leg contact met Mijn Buurt Assen voor alle mogelijkheden.

Voorjaarsbollen

Op veel plaatsen in de wijken zijn in het gazon voorjaarsbollen en verwilderingsbolletjes geplant. Vroege voorjaarsbollen zijn belangrijk voor insecten zoals hommels en bijen.  Waar deze bollen staan zal op die plek later gemaaid worden dan op de andere gazons. Zodra het loof van de bollen vanzelf is afgestorven (meestal is dit halverwege juni) wordt er weer wekelijks gemaaid.

Weet u een leuke plek voor bolletjes en wilt u die in het najaar samen met buurtbewoners zelf poten?

Geef dit dat aan ons door via info@assen.nl. De kans groot dat dit geregeld kan worden.

Benieuwd welke planten of dieren bij jou in de buurt voorkomen? Onderzoek dan bijvoorbeeld de vijver, oever of berm bij jou in de buurt. Haal zoekkaarten bij het Duurzaamheidscentrum om te ontdekken wat je ziet en deel je bevindingen bijvoorbeeld op Waarnemingen.nl.

Leg faunapassages aan

Een faunapassage zorgt ervoor dat dieren veilig een obstakel over kunnen steken, zoals een drukke weg. In Assen hebben we 8 faunapassages, bijvoorbeeld onder de Europaweg door. Vossen, otters, muizen en ook dassen maken hier gebruik van.

Een voorbeeld van een faunapassage in je eigen omgeving is een egelsnelweg. Een egelsnelweg is een opening van 15 cm bij 15 cm in een hek of schutting, zodat egels je tuin kunnen gebruiken om in te leven. Ze kunnen dan makkelijk van tuin naar tuin komen.

Sluit aan bij een groene vrijwilligersgroep

Het Asserbos, Amelterbos, landgoed Valkenstijn, kampjes van Rhee, Anne Frank park, allemaal voorbeelden van openbaar groen in de gemeente. Een groot deel hiervan wordt onderhouden door de gemeente, maar een groot deel wordt ook onderhouden door vrijwilligersgroepen. Wil je zelf ook bijdragen aan het onderhoud van groen en natuur? Dat kan! Kijk voor meer informatie op de website van Landschapsbeheer Drenthe.

Steenbreek

Assen is een mooie stad met een fijne leefomgeving. Voldoende groen is hierin niet weg te denken. De gemeente Assen is aangesloten bij Operatie Steenbreek. Deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies zorgen samen voor droge voeten bij hevige regenbuien, genoeg water in droge periodes en een gezonde omgeving voor mensen en dieren. Bijvoorbeeld door stenen te vervangen door groen, regenwater op veilige plekken op te vangen en schoon regenwater te benutten.

Ook bijdragen in eigen omgeving of tuin

Meer weten over het openbaar groen of wil je weten wat je in je eigen tuin kan doen? Kijk op duurzaamheidscentrumassen.nl/steenbreek, of kom langs bij Duurzaamheidscentrum Assen.