Assenaren redden zich goed tijdens coronacrisis

De uitkomsten van het laatste stadspanelonderzoek laten zien dat Assenaren zich goed weten te redden tijdens de coronacrisis. Wel geeft ongeveer 40 procent van de inwoners aan zich veel of heel veel zorgen te maken. Het gaat dan vooral om hun gezondheid en de economie. Opvallend is dat meer jongeren zich zorgen maken over eenzaamheid dan ouderen.

In juni vulden bijna 2000 leden van het stadspanel de vragenlijst in. Met dit onderzoek wilde de gemeente een beeld krijgen van de gevolgen van corona voor de inwoners en de eventuele behoefte aan ondersteuning. De meeste deelnemers aan het onderzoek gaven aan geen behoefte te hebben aan extra ondersteuning. Voor veel inwoners is de coronacrisis aanleiding om meer voor anderen te doen. Het gaat dan met name om vaker een oogje in het zeil houden of boodschappen doen.

Mantelzorgers

80 procent van de mantelzorgers geeft aan dat hun belasting groter is geworden door de coronacrisis. Dit betreft met name de groep tussen de 55 en 64 jaar.

Positieve effecten

De leden van het stadspanel laten ook weten dat de maatregelen tegen de coronacrisis positieve bijeffecten hebben. Zo zien ze de voordelen van thuiswerken, minder verkeer op de weg en de toegenomen aandacht voor elkaar. Ook zijn mensen blij om niet meer drie keer te hoeven kussen bij een begroeting. Het zijn ontwikkelingen die wat hen betreft ook na de crisis behouden mogen blijven. 

Ook deelnemer worden aan het stadspanel?

Meld u dan aan via stadspanel@assen.nl