Nieuw Asser Sportakkoord II gepresenteerd

18 oktober 2023
Voorpagina

Stichting Assen Sportstad heeft op 10 oktober het Asser Sportakkoord II gepresenteerd. Ze bespraken de belangrijkste ambities uit dit akkoord tijdens een bijeenkomst in het Drents Museum.

In april 2023 werd het landelijke Hoofdlijnen Sportakkoord gepresenteerd, kort na de oprichting van Stichting Assen Sportstad. Beide ontwikkelingen vroegen om een herziening van ons bestaande Asser Sportakkoord, dat we in 2020 officieel ondertekenden. Na deze herziening blijven de meeste bestaande activiteiten behouden. We leggen nu meer nadruk op sociale veiligheid in de sport en op het vergroten van het sport- en beweegplezier bij kinderen.

Samenwerking

Binnen het Asser Sportakkoord II willen we de samenwerking tussen verschillende lokale partijen verbeteren. Tijdens de bijeenkomst hebben Assen Sportstad, Vaart Welzijn en de Sport en Beweegcampus, de intentie uitgesproken om de sport- en beweegsector gezamenlijk te versterken. We werken samen aan een sterker fundament voor de sport: we betrekken meer mensen bij sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Zo zorgen we samen voor meer zichtbare impact.

Er waren 120 geïnteresseerden uit de sportwereld, het onderwijs, politiek en zorg- en welzijnsorganisaties aanwezig.