nieuwe regeling sportevenementen provincie Drenthe

Om die reden is de aanvraagprocedure ook gewijzigd. Het oude formulier kan niet meer gebruikt worden. De aanvraag gaat nu te allen tijde via een e-formulier.

Korte toelichting

  • Informatie over de subsidieregeling sportevenementen is hier te vinden: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/sport/
  • Alle informatie over de aanvraagprocedure en de benodigde formulieren zijn te vinden bij het subsidieloket van de provincie Drenthe
  • Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, sportverenigingen, sportbonden, of door sportbonden erkende rechtspersonen die belast zijn met de organisatie van een (grootschalig-, breedte- of top-) sportevenement of een evenement gericht op aangepast-/gehandicaptensport.
  • De regeling loopt van 1 juli 2018 tot en met 1 januari 2019
  • De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 25.000,-- en bedraagt nooit meer dan 25% van de begrotingskosten.

Wat wijzigt er in de procedure

  • Aanvragen gaan via een e-formulier en kunnen ondertekend worden met DigiD, e-herkenning of per post.
  • Om u te helpen bij het indienen van de aanvraag kan een checklist worden afgewerkt zodat u er zeker van bent dat u niets vergeet. Deze checklist kunt u toesturen naar het Kenniscentrum Events zodat zij met u mee kunnen lezen alvorens het e-formulier wordt ingevuld. De checklist komt nagenoeg overeen met het e-formulier zodat u de informatie uit de checklist kan kopiëren naar het e-formulier. De checklist is hier te vinden.
  • Heeft u vragen neem dan rechtstreeks contact op met Mieke Zijl: mzijl@sportdrenthe.nl