Nieuwe zitting gemeentelijk stembureau 29 november 2023

Op verzoek van de Kiesraad hield het gemeentelijk stembureau van Assen op woensdag 29 november om 11.30 uur aan de Noordersingel 33 te Assen een extra openbare zitting van het gemeentelijk stembureau.

Tijdens deze zitting werden twee meldingen van kiezers onderzocht. In beide gevallen meldt de kiezer dat de uitgebrachte stem niet terug te zien is in het verslag van het stembureau. Het gaat om de stembureaus de Peelerhof en de City Life Church.

Hieronder zijn de documenten van deze zitting te vinden.