19 extra tijdelijke woningen in Assen

PERSBERICHT

Op verzoek van de gemeente Assen hebben  zorgconcern Espria en woningcorporatie Actium besloten 19 leegstaande woningen aan de Beilerstraat geschikt te maken voor tijdelijke verhuur. De tijdelijke voorziening is bedoeld voor  statushouders en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. Het gaat om een periode van drie jaar. Vanaf februari 2022 komen de eerste bewoners. 

Op dit moment staan de woningen, die vroeger onderdeel uitmaakten van zorgcentrum de Boshof,  grotendeels leeg in afwachting van nieuwe plannen. De huidige krapte op de woningmarkt vraagt om flexibele oplossingen. Met deze tijdelijke oplossing  wil de gemeente Assen de doorstroom op de woningmarkt bevorderen. Wethouder Karin Dekker: “We hebben in Assen, net als in de rest van Nederland, een tekort aan woningen. Met deze voorziening kunnen we bewoners die met spoed een woning nodig hebben, huisvesten tot zij een structurele woning hebben gevonden.”

Doelgroepen

De woningen zijn tijdelijk beschikbaar en geschikt voor 1 of 2 personen. Het dagelijks beheer van de woningen wordt gedaan door woningcorporatie Actium. Samen met de gemeente kijken zij naar  de samenstelling van bewoners die op deze locatie komen wonen. Een gedeelte van de woningen wordt gebruikt om statushouders te huisvesten. Dit zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar nog in een asielzoekerscentrum wonen. Door deze woningen aan te bieden wil de gemeente de doorstroom op de woningmarkt stimuleren en tegelijk ruimte creëren in de volle asielzoekerscentra.  Een subsidie van het Rijk maakt de tijdelijke voorziening mede mogelijk. 

Inwoners van Assen die met spoed een woning zoeken, en interesse hebben om hier tijdelijk te wonen, kunnen meer informatie vinden op de website van Actium. Hier staan ook de criteria waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen en hoe bewoners zich kunnen aanmelden.