19 maart: inloopbijeenkomst Werklandschap Assen Zuid

De ontwikkeling van het toekomstige Werklandschap Assen Zuid (aan de zuidoostkant van de stad) gaat een nieuwe fase in.

Het bedrijf DCB Energy heeft hier plannen voor de vestiging van een zogenaamde ‘Energy Hub’. Dit is een tankstation waar naast traditionele brandstoffen ook duurzame vormen van energie worden aangeboden, zoals elektrisch laden en een waterstofpunt.

Naast het tankstation komt ook ruimte voor truckparking voor ruim 20 vrachtwagens en snelweghoreca. De nieuwe Energy Hub komt aan de oostkant van de A28, dichtbij de afslag Assen Zuid. Om de vestiging mogelijk te maken is het ontwerp-bestemmingsplan

‘Entreezone Werklandschap Assen’ opgesteld.

Het plan kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de balie van het stadhuis. Verderop op deze pagina vindt u de officiële publicatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Werklandschap Assen Zuid, de ontwikkelvisie en het ontwerp-bestemmingsplan? Dan bent u op dinsdag 19 maart van harte welkom op de inloopavond (17.00 – 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis). In deze bijeenkomst kunt u tekeningen bekijken en in gesprek gaan met de medewerkers van het project. Ook DCB energy is aanwezig om een toelichting te geven.