75 jaar Vrijheid in 2020

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland, na vijf jaar bezet te zijn geweest, werd bevrijd. Vijfenzeventig jaar in vrijheid kunnen leven, is een belangrijk gegeven om bij stil te staan. De gemeente Assen wil daarom initiatieven voor 75 jaar vrijheid met extra subsidie ondersteunen en heeft hiervoor samen met de provincie Drenthe budget gereserveerd. 

Een aanvraag indienen

In de periode van 1 september tot en met 31 december  kunt u een aanvraag over het thema 75 jaar vrijheid, indienen via subsidies@assen.nl. De aanvraag moet voldoen aan de eisen welke worden genoemd in de Subsidieregeling evenementen (Incidentenbudget evenementen). U kunt dit vinden op www.assen.nl/subsidie-evenementen.

Vóór 26 februari 2020 neemt het College van burgemeester en wethouders een besluit over alle ingediende aanvragen. Totaal is er een extra budget van € 72.000,- voor 75 jaar vrijheid gereserveerd. Als het totale bedrag van positief beoordeelde subsidieaanvragen het beschikbare bedrag overtreft, wordt de subsidie naar rato toegekend.