Aangepaste dienstverlening gemeente Assen

De maatregelen rondom het coronavirus hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente.

Er kunnen minder medewerkers op de werklocatie aanwezig zijn. Om de dienstverlening rondom burgerzaken aan inwoners te blijven waarborgen, voert de gemeente een aantal belangrijke aanpassingen door:

  • De avondopenstelling vervalt en u kunt alleen nog op afspraak langskomen.
  • Afspraken kunnen alleen nog telefonisch worden gemaakt. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via 14 0592.
  • Ook de vrije inloop voor het inwonersplein vervalt. Als uw vraag dringend is, kunt u de gemeente bellen om een afspraak te maken.
  • De balies ‘Bouwen en Wonen’ en ‘Parkeren’ zijn gesloten. Heeft u dringende vragen? Mail dan naar vergunningen@assen.nl

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 6 april. Is uw bezoek niet direct noodzakelijk? Of heeft u (milde) klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Stel uw bezoek dan uit.

Dienstverlening burgerzaken

De afgelopen week zijn veel reisdocumenten aangevraagd. Ook als deze niet op korte termijn verlopen is. Door de aanpassingen in de dienstverlening, kunnen we inwoners voor wie de aanvraag of het verlengen van reisdocumenten beslist niet kan wachten, goed worden geholpen. Om een afspraak te maken kunnen inwoners bellen met de gemeente via 14 0592.

Regel uw zaken digitaal!

Een aantal zaken kunt u digitaal regelen op www.assen.nl. Bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven, geboorte aangifte, vermissing van een reisdocument aangeven of een voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap melden. Daarvoor hoeft u niet langs te komen in het stadhuis

Aangepaste openingstijden Milieupark

De openingstijden van het Milieupark zijn aangepast. U kunt uw afval op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur inleveren. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn, zullen bezoekers gedoseerd worden toegelaten. Dit kan voor (langere) wachttijden zorgen. Kom daarom alleen langs als het strikt noodzakelijk is.