Binnenstad Assen klaar voor opening terrassen

PERSBERICHT

Vanaf maandag 1 juni mogen cafés, restaurants en culturele instellingen weer gasten ontvangen. Gasten die we graag in Assen verwelkomen. We moeten echter nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden en drukte vermijden. Dit vraagt om aanpassingen in de binnenstad. De ondernemers van Assen maken samen met de gemeente ruimte om bezoekers op een gastvrije en veilige manier te ontvangen.

Ruimte voor terrassen

De horecaondernemers hebben in overleg met de gemeente plannen gemaakt voor de uitbreiding van hun terrassen. Dat is nodig om een redelijk aantal gasten te kunnen ontvangen en tegelijkertijd voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Met ingang van tweede pinksterdag – maandag aanstaande – gaan de cafés, restaurants en de terrassen weer open.

Ruimte voor voetgangers

Door de versoepeling van de maatregelen wordt het drukker in de binnenstad. Om bezoekers in staat te stellen om voldoende afstand te houden is meer ruimte nodig, zeker nu de terrassen groter worden. Daarom mogen voetgangers op een aantal plekken in de binnenstad de rijbaan gebruiken. Op die plekken mag dan niet worden gefietst. Op hele drukke of krappe plekken – zoals de warenmarkt en de horeca rond de Markt en de Kerkstraat – gaan de aanpassingen nog een stapje verder. Daar mag de fiets ook niet aan de hand worden meegenomen. Aan de randen van deze gebieden wordt voor extra fietsparkeerplekken gezorgd.

Meer details

De aanpassingen hebben betrekking op delen van de binnenstad en gelden op verschillende momenten van de week. Bovendien hebben de aanpassingen ook gevolgen voor bijvoorbeeld de bevoorrading, afhaal- en bezorgdiensten en het toezicht op de veiligheid. Meer gedetailleerde informatie over de aanpassingen in de binnenstad van Assen is te vinden op www.assen.nl.

Experimenteren

De aanpassingen en het effect daarvan worden door de gemeente in samenwerking met ondernemersorganisatie Vaart in Assen wekelijks beoordeeld. Wat goed werkt blijft en wat niet goed werkt wordt zo snel mogelijk aangepast. Samen wordt gezocht naar een goede balans tussen gastvrijheid en veiligheid.

Start op 1 juni

De aanpassingen gaan op 1 juni in en gelden in principe tot 1 september. De verwachting is dat het Rijk dan nieuwe richtlijnen voor de bestrijding van de coronacrisis presenteert.

 

De aanpassingen op een rij
Omschrijving Venstertijden
Venstertijden

In verband met de aanpassingen wordt de tijdelijke opheffing van de venstertijden teruggedraaid. De normale venstertijden zijn weer van toepassing:

  • Maandag t/m donderdag van 7.00 tot 13.00 en van 17.30 tot 20.00 uur;
  • Vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur;
  • Zaterdag van 7.00 tot 11.00 uur.

Op de Markt en in de Kerkstraat, Weiersloop en Marktstraat vervalt het venster van 17.30 tot 20.00 uur (zie hierna).

Bestaand voetgangersgebied In het bestaande voetgangersgebied worden geen extra maatregelen getroffen.
Uitbreiding voetgangersgebied Het voetgangersgebied wordt uitgebreid om meer ruimte voor bezoekers maken. Brink en een deel van de Gedempte Singel worden op zaterdagen toegevoegd aan het voetgangersgebied. Dit betekent dat bezoekers hier niet mogen fietsen, zij mogen de fiets wel aan de hand meenemen. Kerkstraat en Weiersloop worden ook toegevoegd aan het voetgangersgebied. Van maandag t/m zaterdag zijn deze staten van 13.00 – 21.00 uur met uitzondering van voetgangers voor alle verkeer afgesloten. 
Warenmarkt

De afgelopen weken zijn al maatregelen genomen om ruimte voor bezoekers te maken op de warenmarkt. De kramen zijn in een andere opstelling geplaatst en bezoekers mogen alleen te voet de markt op. De fiets moet buiten de markt worden gestald en mag dus ook niet mee aan de hand. Deze maatregelen blijven van kracht.

Op woensdag en zaterdag zijn de Noordersingel, Gedempte Singel, Nieuwe Huizen en Brinkstraat dus gestremd voor doorgaand fietsverkeer. Dat geldt ook voor autoverkeer, dat was voor de coronacrisis ook al zo.

Horeca Markt en omgeving

Net als op andere plaatsen in de binnenstad, krijgen de cafés en restaurants aan de Markt en de Kerkstraat meer ruimte om terrassen op te stellen. Om voldoende ruimte te maken voor bezoekers, worden de Markt, Kerkstraat, Weiersloop en Marktstraat ter plaatse van de horeca de hele week vanaf 13.00 tot 21.00 uur afgesloten. Bezoekers mogen alleen te voet het horeca-gebied in. De fiets moet buiten het gebied worden gestald en mag niet mee aan de hand.

De straten zijn dus gedurende de hele week gestremd voor doorgaand fietsverkeer. Dat geldt ook voor autoverkeer, dat was voor de coronacrisis ook al zo.

Bevoorrading is mogelijk van 7.00 tot 13.00 uur. Vanwege de maatregelen vervalt het venster van 17.30 tot 20.00 uur, omdat we dan de grootste drukte op de terrassen verwachten. Afhalen en bezorgen is mogelijk, maar de auto’s moeten op grotere afstand worden geparkeerd, bijvoorbeeld aan de Collardslaan of de Torenlaan.

Fietsparkeren Om bezoekers te stimuleren zoveel mogelijk te lopen door de binnenstad, worden op handige plekken bij de invalswegen naar de stad extra parkeerplekken voor fietsen gerealiseerd.
Toezicht & gastvrijheid Omdat we het belangrijk vinden dat een bezoek aan de binnenstad van Assen veilig is, zullen we intensief toezien op de naleving van de maatregelen. Hiervoor zet de gemeente verkeersregelaars, beveiligers en/of BOA’s in. Vaart in Assen breidt de inzet van gastdames en –heren uit. De komende weken zoeken we gezamenlijk naar de goede balans tussen toezicht en gastvrijheid.
Periode Alle maatregelen zijn in eerste instantie van kracht van 1 juni tot 1 september 2020. De verwachting is dat het Rijk dan nieuwe richtlijnen voor de bestrijding van de coronacrisis presenteert. Wij zullen ons beleid daar dan op aanpassen. Mocht het Rijk eerder met nieuwe versoepelingen komen, dan zullen wij ons beleid uiteraard ook eerder aanpassen.
Experimenteren De coronacrisis is voor ons allemaal nieuw. We proberen een goede balans te vinden tussen gastvrijheid en veiligheid. Daarvoor werken we samen met Vaart in Assen. Wekelijks overleggen we over de uitwerking van de maatregelen. Als het kan schalen we af en als het moet schalen we op. We willen daarom graag alle signalen van bezoekers en ondernemers ontvangen. Valt u iets op, mail het dan naar binnenstad@ assen.nl.