Aannemer Plegt-Vos bouwgroep mag het eerste deelgebied van kloosterakker bouwrijp maken

Nu het grondwerk zo’n beetje klaar is, kan Plegt-Vos van start met de voorbereidingen om de grond van het eerste deelgebied van Kloosterakker bouwrijp te maken. 

Plegt-Vos is een landelijke bouwonderneming met een vestiging in Assen. Om te kunnen bouwen heb je bouwrijpe kavels nodig. 

Dit betekent dat het bouwterrein vrij is van obstakels, dat de grond schoon is, en de nodige voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, wegen, aanwezig zijn.