Assen heeft nieuwe Nederlanders erbij gekregen

In september kreeg Assen er nieuwe Nederlanders bij. Tijdens de zogeheten naturalisatieceremonie las burgemeester Marco Out  een verklaring van verbondenheid voor, waarop de gloednieuwe Nederlander antwoordt met de eed of belofte. Daarmee verklaart deze de rechten en plichten van het Nederlanderschap te respecteren. Vervolgens overhandigde de burgemeester het besluit tot Nederlanderschap. Per jaar organiseren wij vier naturalisatiebijeenkomsten.