Assen legt verkoop en gebruik lachgas aan banden

PERSBERICHT

B en W van Assen willen de verkoop van lachgas vanaf 1 januari aan banden leggen. Aanleiding voor het besluit is de toename in het gebruik en verkoop van lachgas die vooral zichtbaar werd tijdens de laatste editie van het TT-festival. De gemeente vindt het gebruik van lachgas schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ook uit oogpunt van verkeersveiligheid wil de gemeente het gebruik verbieden.

De gemeente doet voor het verkoopverbod een beroep op de Wet Milieubeheer. Het is de bedoeling om naast het verbod op verkoop in de horeca, ook een verbod op de verkoop en gebruik van lachgas op te nemen in de evenementenvergunning. Ook hier geldt als ingangsdatum 1 januari. Tijdens evenementen wordt er gehandhaafd. Verder stellen B en W de gemeenteraad voor om de Algemeen Plaatselijke Verordening te wijzigen om verkoop en gebruik van lachgas in een aangewezen gebied en een bepaalde periode te verbieden. Dit voorstel wordt in maart 2020 behandeld door de raad.

Tegelijkertijd met deze maatregelen wordt er door de gemeente ingezet op voorlichting en preventie om de risico’s van lachgasgebruik onder de aandacht van gebruikers te brengen. De komende weken bezoeken medewerkers van de gemeente ondernemers in de stad om hen te informeren over de maatregelen.

Er komt nog geen algemeen verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte omdat het aantal meldingen en of incidenten nu nog gering is. Maar mochten de meldingen toenemen dan wordt er overgegaan tot een verbod in de openbare ruimte. De gemeente gaat dat op de voet volgen.