Assen verbetert de fietsroutes

PERSBERICHT

Assen verbetert komende periode diverse fietsroutes. Zo komen er nieuwe fietspaden en fietsstroken aan de Nobellaan, Witterstraat en Beilerstraat. De Molenstraat wordt mogelijk een fietsstraat. Ook het oversteken voor fietsers op de Maria in Campislaan en Andrej Sacharovweg wordt veiliger gemaakt.

Alle verbeteringen staan in het ‘Uitvoeringsplan Mobiliteit’. Over de fietsroutes organiseerde de gemeente vorig jaar ook een enquête voor het stadspanel en een meepraatavond voor Assenaren. Ook daaruit kwamen ideeën. Verkeerswethouder Harmke Vlieg is blij met het resultaat: “Met het verbeterplan dat er nu ligt gaan we het fietsen in Assen nog vlotter, veiliger en comfortabeler maken, waardoor misschien wel veel meer mensen de fiets pakken.”

Inbreng van Assenaren

In 2019 heeft de gemeente de maatregelen uit het Mobiliteitsplan besproken met onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen en de Provincie Drenthe. Daarnaast gaven ruim 150 Assenaren hun mening op de meepraatavond van 26 november. Het resultaat hiervan is toegevoegd aan de verbeterplannen:  

  • Bij Diepstroeten wordt bekeken hoe de fietsroute tussen de Hendrik van Boeijenlaan en Graswijk veiliger gemaakt kan worden, inclusief het veilig oversteken bij Graswijk
  • De fietsroute langs Graswijk wordt mogelijk verbeterd. De gemeente Assen bespreekt  dit met de provincie en buurgemeente Midden-Drenthe
  • Er komen snelheidsremmende maatregelen op de drukkere 30 km/wegen
  • De meest hinderlijke kuilen en oneffenheden op de fietsroutes worden aangepakt
  • Er waren nog meer wensen en ideeën. Een aantal hiervan kunnen nog niet direct worden uitgevoerd. Wel houdt Assen hiervan een totaallijst bij, zodat ze later in nieuwe begrotingen kunnen worden meegenomen.

De verbeteringen worden uitgevoerd in de periode 2020 – 2022. Bewoners van alle betrokken straten ontvangen verdere informatie van de gemeente.   

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit bekijken.