Assen werkt aan een nieuwe binnenstadsvisie

PERSBERICHT

Gemeente gaat (digitaal) in gesprek met de stad, belangengroepen en ondernemers

De binnenstad van Assen is de plek waar mensen winkelen, eten en drinken, naar het museum gaan, het theater bezoeken en elkaar ontmoeten. De ontwikkeling van
de binnenstad is niet alleen belangrijk voor de binnenstad zelf, maar voor de hele
stad. Om de binnenstad in de toekomst aantrekkelijk te houden, zijn duidelijke keuzes nodig. Die keuzes worden vastgelegd in een nieuwe binnenstadsvisie.

Door adviesbureaus zijn ruimtelijke en economische analyses van de binnenstad gemaakt, bouwstenen opgeschreven en eerste denkrichtingen uitgewerkt. Zo is de verwachting dat de behoefte aan (winkel)ruimte in de binnenstad van Assen gaat afnemen van 100.000 m2 nu, naar circa 60.000 m2 over 5 tot 10 jaar. Ook stellen de bureaus dat voor het creëren van een aantrekkelijk publiekshart het van belang is om commerciële en maatschappelijke functies te concentreren in een compact gebied. Het gebied tussen DNK, het Koopmansplein en het Drents Museum is de beste plek daarvoor. Straten die buiten het nieuwe, compacte publiekshart vallen, transformeren dan geleidelijk van winkelstraat naar een andere functie. 

Nog niet in beton gegoten

Al deze informatie gaat de gemeente in verschillende digitale bijeenkomsten delen met ondernemers, vastgoedgoedeigenaren en inwoners. “Er is nog niks in beton gegoten, we willen heel graag weten wat de stad ervan vindt. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden en daar betrekken we graag veel mensen bij”, aldus wethouder Mirjam Pauwels. 
Voorzitter Arjan van Bekkum namens binnenstadsorganisatie Vaart in Assen: “We hebben samen met de gemeente intensief naar de stad gekeken en een aantal denkrichtingen geschetst. We willen nu heel graag reacties en ideeën ophalen uit het veld, zodat we tot een gedragen beeld komen.” 
 

Online participatie

Het uitnodigen van alle partijen gaat door corona anders dan de planning was. De  participatie gaat vooral online. Op donderdag 22 oktober is er een presentatie voor de gemeenteraad. Iedereen kan deze live via internet volgen. Vanaf 27 oktober staat een
speciale website online waarop alle inwoners in Assen drie weken lang hun mening
kunnen geven op deze eerste plannen en ideeën. (www.binnenstadsvisieassen.dtnp.nl). Daarnaast worden de komende tijd online bijeenkomsten gepland met ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele instellingen. 

Telefonisch spreekuur

Voor inwoners die niet online kunnen reageren, maar wel informatie willen hebben over de plannen en hun mening willen geven, is er een telefonisch spreekuur op dinsdag 10 november en donderdag 12 november. Mensen kunnen daarvoor telefonisch een afspraak inplannen via 14 0592. 

Na de sessies wordt alle input meegenomen en wordt de binnenstadsvisie opgesteld.
Begin 2021 wordt deze conceptvisie gedeeld met de inwoners van Assen en alle partijen
die hebben meegedacht. De definitieve visie wordt aan de gemeenteraad aangeboden.