’Behoorlijkheid’: daar draait het om bij de Ombudscommissie’

Voorzitter Ombudscommissie Maas van Egdom geeft per 1/1/’2020 stokje over.

Per 1 januari 2020 stopt Maas van Egdom als voorzitter van de Ombudscommissie Assen. Gedreven en enthousiast vervulde hij deze functie zo’n zestien jaar. ‘De kracht van de Ombudscommissie is dat we ons zichtbaar verdiepen in de persoon die met een probleem zit. Ook het invoeren van het maandelijks spreekuur, zo’n anderhalf jaar geleden, draagt daaraan bij.’ Met het spreekuur probeert van Egdom en de Ombudscommisie zo laagdrempelig mogelijk te zijn en klachten die inwoners hebben over de behandeling van de gemeente bij voorkeur met een gesprek op te lossen.  Per 1 januari 2020 start een vernieuwde Ombudscommissie met aan het roer de nieuwe voorzitter Nellie van der Made.

Behoorlijkheid in plaats van rechtmatigheid 

‘Behoorlijkheid, daar draait het om in de Ombudscommissie’, stelt van Egdom. ‘In tegenstelling tot rechtmatigheid waar de bezwaarschriften commissie naar kijkt. Het gemeentebestuur kan een rechtmatig juist besluit hebben genomen, maar dan hoeft het nog niet behoorlijk te zijn.’ Voorbeelden noemt van Egdom als het niet op tijd versturen van brieven, te late beantwoording van mails, niet doen wat eerst is beloofd of iemand telefonisch niet goed te woord staan. ‘Vaak gaat het om een te technocratische of bureaucratische behandeling van de kant van de gemeente. Dat voelen mensen.’

Wat kan de ombudscommissie doen?

De ombudscommissie luistert, kan eventueel een besluit of handelswijze van de gemeente  uitleggen en in gesprek gaan met de bestuurder en/of betreffend ambtenaar. Als dat onvoldoende is, volgt een formeel onderzoek naar klachten waar mensen mee zitten. Daar volgt een feitenverslag uit met een oordeel van de commissie. Van Egdom: ‘Deze aanbevelingen neemt het college meestal wel over. Een gemeentelijk besluit wordt dan vaak  alsnog aangepast. Van groot belang is ook dat mensen zich gehoord voelen’.      
     
De ombudscommissie is een onafhankelijke instantie waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten over de behandeling van de gemeentelijke organisatie en/ of de gemeentelijke kredietbank. Iedere 2e maandag van de maand heeft de Ombudscommissie spreekuur in de Nieuwe Kolk om 13.30 uur. De ombudscommissie bestaat uit twee vaste leden, een voorzitter en een secretaris. Voorzitter Nellie van de Made en de nieuwe leden worden in de raadsvergadering van 16 januari geïnstalleerd.   
dhr. Maas van Egdom