Bewonersbijeenkomst uitbreiding transformatorstation Zeijerveen

Enexis en Tennet hebben plannen om het transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk uit te breiden. Dit doen ze om de energietransitie mogelijk te maken en om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. De plannen voor de uitbreiding worden in twee fases uitgewerkt. De vergunning voor fase 1 is aangevraagd en ligt sinds 7 oktober ter inzage. Op dinsdag 20 oktober organiseren Enexis en TenneT een bewonersbijeenkomst om in gesprek te gaan over de plannen voor fase 2.

Uitbreidingsplannen

Enexis en TenneT willen in 2021 en 2022 het transformatorstation Zeijerveen uitbreiden. In de eerste fase plaatst Enexis twee nieuwe transformatoren en een E house (een megameterkast. Tennet legt een transformatorveld (kabelveld voor verbindingen) aan. In de tweede fase plaatst Enexis drie nieuwe transformatoren en twee E houses, daarnaast wordt er een transformator verwijderd. TenneT plaatst in deze fase drie nieuwe transformatoren en legt transformatorvelden aan. De oudste transformator (van de jaren 60) wordt verwijderd. De planning is afhankelijk van het verloop van de procedures. De vergunning voor fase 2 wordt dit najaar aangevraagd. 

Bewonersbijeenkomst 

Op dinsdag 20 oktober organiseren Enexis en TenneT een bewonersbijeenkomst om met omwonenden en belangstellenden in gesprek te gaan over de uitbreidingsplannen voor fase 2. Onderwerpen die aan bod komen zijn planning en procedure, geluid en elektromagnetische velden. Ook kunt u in gesprek met medewerkers van de gemeente Assen. De gesprekken vinden plaats aan royale gesprekstafels, waarbij u voldoende afstand kunt houden. De bijeenkomst is in het Van der Valk hotel Assen. U kunt zich aanmelden voor een tijdslot tussen 15.00 en 21.00 uur. Dat doet u op de website www.tennet.eu/zeijerveen. Als de bijeenkomst vanwege corona toch niet kan plaatsvinden, wordt gekeken naar een online alternatief.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen van Enexis en TenneT leest u op www.tennet.eu/zeijerveen. Hier vindt u ook antwoorden op de veel gestelde vragen en kunt u de nieuwsbrief aan omwonenden lezen.