Bezoek de informatiestand over dementie

Dinsdag 20 november

Steeds meer mensen in Nederland hebben dementie. En omdat we steeds ouder worden, zal dat aantal verder stijgen. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Drenthe stijgt van 9.200 in 2015 naar 18.000 in 2040. Wat is dementie eigenlijk? En welke impact heeft het op de omgeving en de samenleving? Bezoek op dinsdag 20 november tussen 9.30 en 14.00 uur de informatiestand van Alzheimer Drenthe en Netwerk Dementie Drenthe in de raadzaal van het stadhuis.

Informatiestand

In de stand kunt u meer informatie krijgen over dementie en de mogelijkheden in Assen. Bijvoorbeeld over voorlichtingen en trainingen die gericht zijn op het goed kunnen omgaan met mensen met dementie. Ook is er informatie te verkrijgen over de Alzheimer cafés en de Helpdesk Dementie Drenthe.

Daarnaast kunt u met een VR-bril in de huid van iemand met dementie kruipen. Zo is het mogelijk te ervaren waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving reageert.

Dementievriendelijk Drenthe

Alle 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland (afdeling Drenthe), Netwerk Dementie Drenthe en Samen Dementievriendelijk maken zich sterk voor een dementievriendelijke provincie. De partijen leggen  daarmee een stevige basis om de leefbaarheid voor mensen met dementie in Drenthe te versterken. Zij willen inwoners, ondernemers en hun eigen medewerkers bewust maken van de impact van dementie voor de mens met dementie zelf, hun directe omgeving en de samenleving