Bijvriendelijke struiken voor alle Assense basisscholen

Een groene omgeving is noodzakelijk om het uitsterven van wilde bijen tegen te gaan.

Op schoolpleinen liggen vaak veel tegels. Om alle basisscholen in Assen te helpen het schoolplein te vergroenen, hebben ze woensdag 24 maart een vergroeningspakket gekregen. Hiermee kunnen de scholen direct tegels op het schoolplein vervangen door bijvriendelijke struiken.

Wethouder Bob Bergsma vindt het vergroenen van de omgeving een goede zaak en wil dat Assen bijvriendelijker wordt: “Groene leefbaarheid en natuur is een belangrijk thema in ons beleid. En we vinden dat iedereen daar een bijdrage aan kan leveren, van jong tot oud. We willen kinderen van jongs af aan bewust maken van het belang van een groene omgeving voor instandhouding van bijen. Niet alleen de bij, maar ook de kinderen worden blij van een groen schoolplein!”

Het vergroeningspakket

Alle basisscholen hebben vijftien struiken, een plantinstructie, een lespakket van Nederland Zoemt, een poster en een zakje bloemenmengsel gekregen. Hiermee kunnen ze gelijk aan de slag in de les en met het vergroenen van het schoolplein.

Zo help jij mee!

Help jij ook mee? Kijk voor meer informatie op www.duurzaamheidscentrumassen.nl/water-en-diervriendelijke-leefomgeving.