Cameratoezicht in Gouverneurstuin

PERSBERICHT

De Gouverneurstuin krijgt cameratoezicht voor een periode van zes maanden. Burgemeester Marco Out besloot tot de maatregel omdat er in de Gouverneurstuin al geruime tijd met regelmaat sprake is van overlast en criminaliteit. De overlast bestaat uit drugsgebruik en -dealen, alcoholgebruik, prostitutie, geluidsoverlast, vechtpartijen, natuurlijke behoefte doen, afval achterlaten en vernielingen. Ook worden bezoekers van de tuin lastig gevallen en evenementen verstoord.

De gemeente zette het afgelopen jaar in op het terugdringen van de overlast in de Gouverneurstuin. Dit in samenwerking met haar veiligheidspartners, omwonenden en belanghebbenden Door de politie en gemeente werd extra toezicht gehouden. Daarnaast is extra beveiliging ingezet. Hoewel die maatregelen effect hebben wil de burgemeester door cameratoezicht de criminaliteit en de overlast verder terugdringen.

Volgens burgemeester Marco Out willen politie en toezicht van de gemeente onmiddellijk ingrijpen als er sprake is  van (beginnende) overlast om daarmee escalatie te voorkomen.

De gemeente wil voor de langere termijn in gesprek met het Cultureel Hart Assen, dat veel activiteiten houdt in de Gouverneurstuin. Onderwerp van gesprek is onder andere de  openingstijdens van de tuin. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de stadsmarinier. Die moet zorgen voor een structurele aanpak van de problemen.

De burgemeester heeft het besluit genomen in samenspraak met de politie en het OM. Na de periode van zes maanden wordt de inzet van camera’s geëvalueerd.