College vraagt krediet aan voor doorfietsroute

Het college van B&W heeft  ingestemd met het voorlopige ontwerp voor het Asser gedeelte van het doorfietspad Groningen-Assen.

In het ontwerp is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de reacties van belanghebbenden en omwonenden. Ook zijn de reacties van de inloopavond van 3 september meegenomen.

Zo zijn de afspraken met eigenaren van percelen, de roeiclub en met de aangrenzende bedrijven in het plan verwerkt. De bestaande visvoorzieningen van het huidige zandpad blijven lopend en fietsend bereikbaar. Voor de (sport)vissers die met de auto komen er een aantal alternatieve visplekken aan de noordkant van het Havenkanaal, tussen de Lonerbrug en de Europaweg Noord.
Ook het wegvallen van de uitrenmogelijkheid voor honden op het zandpad is een aandachtspunt. Hierover kwamen veel opmerkingen binnen van hondenbezitters. Als alternatief hiervoor wordt een nieuw rondje ingericht vanuit Marsdijk, parallel aan het spoor en via de Enkeerdbrug. Dit rondje wordt komende tijd verder uitgewerkt.

Voor het doorfietspad krediet wordt nu eerst krediet van € 7,7 miljoen aangevraagd bij de gemeenteraad. De uiteindelijke kosten vallen lager uit voor Assen door een provinciale subsidie. In november vergadert de Raad over de kredietaanvraag. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt en is er vervolgcommunicatie met betrokkenen rondom de doorfietsroute. 

Het doorfietspad Groningen-Assen wordt een aantrekkelijke en rechtstreekse fietsverbinding tussen Groningen en Assen. De route is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen. Op 25 september kreeg de route na een prijsvraag de naam ‘De groene as’. De route wordt in fasen aangelegd.