Controle van bomen in Assen van start

Binnenkort gaat de gemeente Assen bomen snoeien in wijken Kloosterveen, Marsdijk, Noorderpark en het buitengebied Zeijerveld en Ter Aard. Het gaat om takken die voor onveilige situaties kunnen zorgen. Tijdens een eerder uitgevoerde controle hebben we gekeken of bomen snoei nodig hebben of eventueel gekapt moeten worden. In Assen controleren wij bomen iedere drie jaar. Sommige bomen zelfs ieder jaar.

Voor bomen die gekapt worden, planten we nieuwe bomen op dezelfde plek of een alternatieve plaats. Wanneer we in bomen broedende vogels aantreffen, dan slaan we deze bomen en eventueel direct aangrenzende, over. Om broedende vogels zo min mogelijk te verstoren, stoppen medio maart de werkzaamheden. In augustus hervatten deze weer.

Mogelijk hinder

Het snoeien gebeurt met een hoogwerker. U kunt daar enige overlast van ondervinden. Daarnaast gebruiken wij eventueel enkele parkeerplaatsen om takken te verzamelen. Deze takken halen we zo spoedig mogelijk weg. Heeft u vragen over het snoeiwerk? U kunt terecht bij de afdeling Groenbeheer van de gemeente Assen, via het algemene telefoonnummer 14 0592 of stuur een mail naar info@assen.nl.