Data zittingen hoofd- en centraal stembureau

Besloten zitting Centraal stembureau

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Maandag 4 februari 2019 is de dag van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de Provinciale Staten. Tussen 09.00 en 17.00 uur dienen de kandidatenlijsten persoonlijk te worden ingeleverd bij het hoofdstembureau van de gemeente Assen, Noordersingel 33, Assen.

Op dinsdag 5 februari om 16.00 uur, houdt het Centraal stembureau een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen. De door de partijen aangeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen worden voor een ieder ter inzage gelegd in het stadhuis aan de Noordersingel 33.

Openbare zitting Centraal stembureau

Op vrijdag 8 februari om 16.00 uur beslist het Centraal stembureau in een openbare zitting op het gemeentehuis over:

  • de geldigheid van de lijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de lijstaanduiding

Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige provinciale statenverkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het meeste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1. Daarna wijst het centraal stembureau, door middel van loting, aan de nieuwe partijen en aan partijen die nog geen zitting hebben in de provinciale staten een nummer toe.

Openbare zitting Hoofd- en Centraal stembureau

De officiële/definitieve uitslag van de verkiezing wordt op maandag 25 maart om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het Hoofd- en Centraal stembureau op het Provinciehuis.