De Omgevingswet komt eraan

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking.

De Omgevingswet wil het initiatiefnemers makkelijker maken om met nieuwe initiatieven te komen op het gebied van o.a. milieu, water, bouwen, natuur en ruimtelijke ordening. Dat past bij een tijd waarin bewoners zelf zorg dragen voor ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving.

De veranderingen in het kort:

  • In plaats van 26 wetten, komt er 1 wet. Regelgeving wordt vereenvoudigd, verminderd en wordt beter op elkaar afgestemd. Het is de bedoeling om een deel van de regels te schrappen, zodat er meer ruimte ontstaat voor eigen initiatief en maatwerk.
  • Het wordt inzichtelijker wat er op een bepaalde plek is toegestaan en welk beleid er waar geldt. 
  • Vergunningen kunnen eenvoudig en snel aangevraagd worden. Een vergunning kan vaak meteen digitaal verleend worden, voor ingewikkelde gevallen max. binnen 8 weken.

Vier onderdelen

De Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier onderdelen:

  • Omgevingsvisie; wat voor stad willen we zijn, waar gaat de gemeente straks op sturen en waar laat de overheid meer los?
  • Omgevingsprogramma’s; uitwerking van diverse thema’s uit de omgevingsvisie.
  • Omgevingsplan; overzicht van regels die gelden op een bepaalde plek.
  • Vergunning, toezicht en handhaving; toetsing aan bovenstaande.

Wat verandert er voor u?

De Omgevingswet wil initiatieven vanuit de samenleving sneller en eenvoudiger realiseren. Een voorbeeld is dat met het nieuwe digitale loket een vergunning straks voor veel gevallen digitaal aan te vragen is zonder ingewikkelde procedures. Daarnaast bundelt de wet de wet- en regelgeving van gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en veiligheidsregio’s. Zo volstaat straks een vergunning voor meerdere instanties. Ook nodigt de Omgevingswet inwoners, bedrijven en belanghebbenden uit om te komen met eigen initiatieven in de openbare ruimte. Tenslotte krijgt de gemeente bevoegdheden overgedragen vanuit het Rijk. Dit zorgt ervoor dat de gemeente flexibeler mee kan denken met het realiseren van uw initiatief. Dit zijn zomaar wat voordelen van de nieuwe wet.

Gemeenten druk aan de slag

U merkt er misschien niet zoveel van, maar alle gemeenten en provincies in Nederland zijn al een hele tijd achter de schermen druk aan de slag met de invoering van de Omgevingswet. Ook de gemeente Assen. Eind 2017 hebben we samen met inwoners onze startnotitie voor de omgevingsvisie gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten stond de vraag: `wat voor stad willen we zijn?’ centraal. De startnotitie is de agenda met de belangrijkste thema’s in Assen. Deze startnotitie zijn wij nu aan het uitwerken tot een omgevingsvisie; de toekomstvisie voor Assen.

Samen met u

Graag komen we na de zomer weer bij u terug om met u in gesprek te gaan over deze uitwerking. Het moet immers een toekomstvisie worden waarin elke Assenaar zich herkent. Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: omgevingswet@assen.nl

Meer weten?

Kijk dan voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet