Een nieuwe visie op de toekomst van Assen

Het college van B&W heeft zijn visie op de toekomst van Assen gepresenteerd.

In deze 'omgevingsvisie' schetst het gemeentebestuur hoe Assen er in 2040 uit zou kunnen zien en wat er in de komende jaren gedaan moet worden om dat voor elkaar te krijgen. Dinsdag 20 april kunt u meedoen aan een webinar hierover. 

Assen nog mooier

Het streven is om Assen nog mooier te maken. Het doel is om wat Assen nu al mooi en aantrekkelijk maakt, te behouden en te verstreken en tegelijkertijd in te spelen op nieuwe opgaven en kansen. Denk aan  verduurzaming en  klimaatadaptatie en het vitaal houden van het centrum. Of aan leefbaarheid in de woonwijken en zorgen voor voldoende geschikte woningen voor het toenemend aantal ouderen en kleine huishoudens. 

Verschillende opgaven

Aan deze opgaven wil het college werken door de stad nog groener te maken, verbindingen tussen (woon)wijken te verbeteren en meer en mooier ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. Ook wil zij  verouderde en versleten plekken in de stad opknappen of er nieuwe invulling aan geven, zoals in het centrum en het Havenkwartier. Daarnaast besteedt de visie aandacht aan werklocaties, verkeer, recreatie, zorg en cultuur. 

Wethouder Karin Dekker: ”De sterke groei van de achterliggende decennia is voorbij. Dat betekent dat we ons nu kunnen focussen op de kwaliteit van de bestaande stad. In de omgevingsvisie beschrijven we wat we voor ogen hebben; een stad met alles wat je van een provinciehoofdstad mag verwachten, en tegelijkertijd met de kwaliteiten die zo bij Assen passen: groen, toegankelijk, ontspannen en veilig. Er hebben al veel mensen over de nieuwe visie meegedacht, nu zijn wij benieuwd wat de inwoners van Assen ervan vinden.”

Geef uw mening tijdens het webinar

Inwoners van Assen kunnen tot 29 april hun mening geven. U kunt de visie lezen op de website van de gemeente. Papieren exemplaren liggen bij de balie van het Stadhuis. Op 20 april, om 20.00 uur is er een webinar over de omgevingsvisie, met een presentatie en discussie. U kunt daaraan meedoen via: www.uitzending.tv/omgevingsvisie.