Einde project grondgebruik

In september 2015 is de gemeente Assen gestart met het project grondgebruik.

Doel was om per wijk in beeld te krijgen welk stuk grond nu van wie is en het grondgebruik goed te regelen. Eigenaren van woningen die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woning gebruiken, kregen in sommige gevallen de gelegenheid om deze strook grond te kopen. Ook konden inwoners een aanvraag indienen als ze een stukje gemeentegrond wilden kopen aangrenzend aan hun eigen perceel. In totaal zijn er 1234 dossiers behandeld, waarvan er nog 42 afgerond moeten worden.

Gereduceerd tarief

Het project wordt nu beëindigd. Tot 1 september 2019 kunnen inwoners nog een aanvraag indienen om een reststrook groen, die grenst aan hun perceel, te kopen. De aankoop van een stuk gemeentegrond kan tot die datum aangekocht worden tegen een gereduceerd tarief van 70 euro per vierkante meter k.k. Na 1 september geldt weer het oude tarief van 101 euro per vierkante meter k.k.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Dan kunt u een e-mail sturen naar: grondgebruik@assen.nl.