Extra coronamaatregelen Baggelhuizerplas

Zoals het er naar uitziet, wordt het de komende dagen mooi weer. Veel mensen zullen er op uittrekken om bijvoorbeeld te gaan fietsen, zwemmen of wandelen. Om te voorkomen dat het te druk wordt bij het recreatiegebied Baggelhuizerplas, heeft de gemeente aanvullende maatregelen genomen in dit gebied. Vanaf vandaag (20 mei) gelden daarvoor onderstaande regels.

Voorafgaand aan uw bezoek:

 • Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
 • Blijf thuis als iemand in huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
 • Ga lokaal recreëren; alleen in de nabije omgeving
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw gezin
 • Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar de wc; toiletvoorzieningen op locatie zijn gesloten
 • Was voorafgaand aan het bezoek uw handen met zeep, minimaal 20 seconden

Op locatie:

 • Houd 1,5 meter afstand (ook in het water)
 • Vermijd ten alle tijden fysiek contact met anderen
 • Volg altijd de aanwijzingen van de gastheer, gastdame, toezichthouders en handhavers op en respecteer de regels
 • Er is geen EHBO /AED post aanwezig, u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid
 • Verlaat direct na het recreëren de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen of  parkeerplaatsen

Ten slotte:

 • Op moment dat het te druk wordt en/of de 1,5 meter kan niet worden gewaarborgd, kan het gebied gesloten worden. U wordt dan vriendelijk verzocht het gebied te verlaten, bij geen gehoor volgt sanctionerend optreden.