Fietspaden in Assen nog veiliger

De gemeente Assen gaat met lijnen op de fietspaden fietsers attent maken op obstakels op het fietspad. Dit is één van de maatregelen om de fietsroutes veiliger te maken. De werkzaamheden voert de gemeente voor de zomervakantie uit.

Uit onderzoek blijkt dat fietsers regelmatig tegen een obstakels op of naast het fietspad fietsen. Om die reden zijn al veel fietspaaltjes verwijderd. Maar  sommige fietspaaltjes moeten blijven staan om te voorkomen dat auto’s van dat fietspad gebruik maken. Bij deze fietspaaltjes brengen we een ribbelstreep aan tot vijf á tien meter vóór het fietspaaltje. De ribbels zorgen ervoor dat een fietser gewaarschuwd wordt bij het paaltje.

Middenstrepen

Op fietspaden waar fietsers in beide richtingen mogen rijden, komen middenstrepen bij de kruispunten. Automobilisten op de zijweg zien daardoor beter dat het fietspad in twee richtingen gebruikt mag worden. Dit voorkomt dat automobilisten naar een kant kijken als ze afslaan en het fiestpad passeren.