Gemeente nodigt iedereen uit mee te denken over nieuwe cultuurnota

PERSBERICHT

De komende maanden werkt het gemeentebestuur van Assen aan een nieuwe cultuurnota. Die nota moet antwoorden geven op hoe we het budget voor cultuur zo goed mogelijk kunnen besteden. Daarvoor is van belang dat er een gezamenlijke visie komt op wat we in Assen belangrijk vinden en welk ‘cultuurprofiel’ bij Assen past. En ook of we tevreden zijn met het huidige cultuuraanbod, of er dingen missen of misschien anders zouden kunnen. “Cultuur is van en voor iedereen”, zegt wethouder van cultuur Karin Dekker. “Daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk Assenaren meedenken over de nieuwe cultuurnota. Op woensdag 16 oktober organiseren we een eerste discussieavond. Iedereen met belangstelling voor cultuur is van harte welkom.”

Meedenken

De gemeente organiseert een discussie in kleine groepen. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om zijn of haar zegje te doen. De inbreng van de avond wordt gebruikt als input voor de nieuwe cultuurnota. In december wil het college een eerste versie klaar hebben. In januari volgt een tweede discussieronde.

Aanmelden

De eerste discussieronde is op woensdag 16 oktober, van 19.30 tot 22.00 uur in Podium Zuidhaege (Zuidhaege 2). Iedereen kan meedenken. Aanmelden kan door te mailen naar info@assen.nl