Gemeentelijke Belastingen en Woz-beschikking 2021

Deze week valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2021 weer op de mat. Wij leggen u graag uit hoe de aanslag er dit jaar uitziet.

Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2021?

Jaarlijks wordt de waarde vastgesteld aan de hand van onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Verder kijken wij naar het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de woning. De WOZ-waarde die u in 2021 ontvangt, gaat over de woningwaarde van begin 2020, maar eventuele wijzigingen aan het object in 2020 zijn wel meegenomen in de waardering per 1 januari 2021.

Rioolheffing

Het tarief bedraagt voor elk perceel € 126,11 en wordt vermeerderd met € 0,64 voor elke kubieke meter afgevoerd afvalwater boven 500 m³ tot en met 25.000 m³. Bij een afgevoerde hoeveelheid afvalwater boven 25.000 m³ wordt het bedrag vermeerderd met € 0,55 per kuub.

Afvalstoffenheffing

Als een perceel op 1 januari 2020 gebruikt wordt door meer dan één persoon bedraagt de belasting per perceel € 239,68. Als het perceel wordt gebruikt door één persoon bedraagt het tarief € 169,15.

Automatische incasso

Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automatische incasso, dan schrijven wij het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan moet het bedrag van de aanslag in twee termijnen worden betaald.

Ondernemersfonds

Alle Asser ondernemers betalen mee aan het Ondernemersfonds Assen via een opslag in de OZB. De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te beheren en projecten mogelijk te maken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ondernemersfondsassen.nl.

Meer informatie?

Op het gebied van belastingen en Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) werken wij samen met de gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo. Het team belastingen werkt vanuit het gemeentehuis Aa en Hunze en heeft een eigen website. Meer informatie over de aanslag vindt u dan ook op www.aaenhunze.nl/ of op de achterzijde van uw aanslagbiljet.

Bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking? Lees dit eerst!

Telefonisch contact over de WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de door ons vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, dan kunt u een telefonische afspraak maken. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. En wij vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt. U kunt een afspraak maken via het ‘contactformulier Belastingen’ op www.aaenhunze.nl/. Maakt deze afspraak binnen zes weken nadat u de aanslag heeft ontvangen.

Aanpassing waarde

Wij werken met telefonische bezwarenafhandeling. Als het nodig is kan een taxateur uw woning bezoeken. Mocht uit onderzoek blijken dat de waarde te hoog is vastgesteld, dan passen wij dat aan. Daaraan zijn geen kosten verbonden. 

Formeel bezwaar

Komt u er tijdens het telefoongesprek met de gemeente niet uit, dan kunt u formeel  bezwaar maken. Een schriftelijk bezwaar is dan niet nodig. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Lees hier meer over op www.aaenhunze.nl/belastingen.