Gevolgen landelijke stikstofregels voor Kloosterakker

De veranderde stikstofregels zijn veel in het nieuws.

Op 29 mei heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De regeling mag niet meer worden gebruikt. Alleen het plan om stikstof terug te dringen is niet voldoende. Je moet bewijzen dat dit ook echt gebeurt. De voortgang van veel (bouw)projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden is daardoor onzeker geworden. Kloosterveen ligt bij zo’n gebied: het Fochteloërveen. We kunnen ons dan ook voorstellen dat je je afvraagt of dit ook gevolgen heeft voor de uitbreiding van Kloosterveen.

Natuurvergunning

Wij hadden gehoopt eind dit jaar het bestemmingsplan Kloosterakker vast te kunnen stellen. Helaas gaat dit vanwege de nieuwe stikstofregels en een ingediend beroep tegen de Natuurvergunning niet lukken. De Natuurvergunning voor de uitbreiding van Kloosterveen was namelijk nog niet onherroepelijk toen in mei de Raad van State met haar PAS-uitspraak kwam.

Hoe verder?

Wij wachten nu op de nieuwe stikstofregels en -rekenmethoden van de provincie. Deze komen naar verwachting in januari 2020. Op basis hiervan moeten we opnieuw met de natuurvergunning aan de slag. Dit betekent dat we minimaal een half jaar vertraging oplopen.

Zodra we meer duidelijkheid hebben over de nieuwe regels en de gevolgen voor de planning, informeren we je hierover.

Meer weten over de stikstofsituatie?

Kijk op https://www.assen.nl/informatie-landelijke-stikstofregels voor alle actuele  informatie.