‘Grasfalt’ van olifantsgras op de Rolderstraat/ Rolderrotonde

Het valt misschien niet meteen op, maar bij de herinrichting van de Rolderstraat en Rolderrotonde wordt straks ‘grasfalt’ gebruikt. Dit is een biologisch asfaltmengsel waarbij een deel van de traditionele lijm bitumen is vervangen door de biologische lijmsoort ‘lignine’.

Lignine wordt gemaakt uit olifantsgras. Dit is een grassoort dat snel groeit en daardoor veel CO2 uit de atmosfeer opneemt. Gebruik van grasfalt levert daarnaast een besparing van fossiele grondstof. Het gebruik ervan is volop in ontwikkeling. Ongeveer 50% van het bitumen wordt nu nog vervangen. De producenten streven naar 100%. Door deze toepassing ligt in de Rolderstraat straks het meest duurzame stukje asfalt van Assen. 

Werkzaamheden een eind op weg

De herinrichting van de Rolderstraat en Rolderkruising is een eind op weg. Op het gedeelte tot aan de Javastraat is inmiddels een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht dat regenwater en vuil water apart opvangt. Begin maart start fase twee van de werkzaamheden. Dan wordt de nieuwe rotonde met de vrij liggende fietspaden aangelegd. De totale herinrichting is rond mei/begin juni klaar. 

grasfalt bijeenkomstgrasfalt luchtfoto