Groot onderhoud op de Europaweg West

PERSBERICHT

Omleidingen en tijdelijke busroutes

Tussen 7 mei en 28 juni vindt er groot onderhoud plaats op de Europaweg West. De weg krijgt nieuw asfalt en de kruising met de Rijnstraat wordt vernieuwd. Het werk wordt in fasen aangepakt en per fase krijgt het autoverkeer te maken met omleidingen.
Ook het busvervoer krijgt te maken met hinder. De buslijnen Cityline 7 en Qbuzz 83, 114, 115, 309 rijden in deze periode via een gewijzigde route. De tijden en tijdelijke haltes komen op www.9292.nl te staan. Met de busvervoerders zijn afspraken gemaakt over het informeren van de reizigers.