Het PGB Loket is er voor u!

Heeft u vragen over uw persoonsgebonden budget? Het PGB Spreekuur helpt u hierbij. De aanwezige consulent geeft voorlichting en advies over het PGB. Het spreekuur is iedere donderdagochtend van 9.00 -12.00 uur in het stadhuis (Wmo loket) en enkel te bezoeken op afspraak.

Afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar pgb@vaartwelzijn.nl (link stuurt een e-mail) of bellen met 088 - 030 5160 (vraag naar het PGB-spreekuur).