Het PGB Loket is er voor u!

Heeft u vragen over uw persoonsgebonden budget (PGB)? Overweegt u PGB aan te vragen of wilt u meer informatie? U kunt op donderdag terecht bij het PGB Spreekuur in het Stadhuis. Het spreekuur wordt gehouden door het steunpunt PGB, een samenwerkingsverband tussen Vaart Welzijn en de gemeente Assen.

PGB consulent

Wanneer u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Met dit budget kunt u zelf zorg inkopen. Het PGB Spreekuur helpt u bij de aanvraag en eventuele overige vragen. De aanwezige consulent geeft voorlichting en advies over het PGB. Het spreekuur is iedere donderdagochtend van 9 -12.00 uur in het stadhuis (Wmo loket) en enkel te bezoeken op afspraak.

Afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar pgb@vaartwelzijn.nl of bellen met 088 - 030 5160 (vraag naar het PGB-spreekuur).