Hoe vraag ik een beperking op verstrekking van mijn persoonlijke gegevens aan?

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms zijn er ook andere niet-commerciële instanties die uw gegevens opvragen.  Wilt u niet dat uw gegevens worden verstrek? Vraag dan aan de gemeente om verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) van uw persoonsgegevens.

Hoe aanvragen?

Staat u ingeschreven in de gemeente Assen? Dan kunt u een verzoek tot verstrekkings- beperking indienen. Dit kunt u ook doen voor uw kind(eren) tot 16 jaar.
U kunt een verzoek op drie manieren doen:

  1. Online met uw DigiD op geheimhouding
  2. Persoonlijk aan de balie (vergeet uw legitimatiebewijs niet en houdt onze openingstijden in de gaten)
  3. Schriftelijk naar onderstaand adres. Vermeld in uw aanvraag uw naam, adres en geboortedatum en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. U verstuurt uw brief naar  Gemeente Assen, team Burgerzaken en Subsidies, Postbus 30018, 9400 RA Assen

Uw verzoek wordt binnen vier weken na aanvraag goedgekeurd.

Beperkingen verstrekking persoonsgegevens

Voor bepaalde instanties zoals politie, justitie en gerechtsdeurwaarders kunt u geen gegevens beperking aanvragen. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk voor een overzicht op www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen via info@assen.nl of bellen naar 14 0592.