Hoorzitting Algemene commissie bezwaarschriften

Op dinsdag 10 december 2019 houdt de Algemene commissie bezwaarschriften een hoorzitting in vergaderzaal 1 van het stadhuis, Noordersingel 33 te Assen.

Aan de orde komen de bezwaarschriften van:

  • Bezwaarschriften van mevrouw E.L. Beuving namens de heer M.H. Lukken en de heer J.C.A. M. Sielhorst namens omwonenden om 16.45 uur tegen het besluit van het college van 26 augustus 2019, inzake verleende omgevingsvergunning uitrit. Namens de gemeente: de heer E. Venema.
  • Bezwaarschrift van de heer U. Muijć om 17.25 uur tegen het besluit van het college van 15 juli 2019, inzake weigering omgevingsvergunning uitbreiden woning. Namens de gemeente: de heer  E. Venema.

De stukken liggen ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.