Karin Dekker nieuwe voorzitter G40 themagroep Duurzaamheid

Karin Dekker is verkozen tot nieuwe voorzitter van de G40 themagroep Duurzaamheid. Zij wordt daarmee het gezicht naar buiten voor de G40 op dit thema.


Het G40-stedennetwerk is het netwerk van veertig (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. De G40 werkt vanuit verschillende thema’s, waaronder het thema Duurzaamheid. Door het vertrek van wethouder Sanna Munnikendam van Zaanstad was er een vacature voor voorzitter in deze themagroep ontstaan. De leden van de G40 hebben wethouder Karin Dekker gekozen als haar opvolger.

Duurzaamheid is voor Assen en voor de G40 een belangrijk thema. De komende jaren zijn daarbij cruciaal omdat het klimaatakkoord wordt vertaald in wetgeving en concrete uitvoeringsafspraken. Het betekent onder andere dat landelijk ruim drie miljoen woningen van het aardgas af moeten. Deze opgave realiseren de G40-steden samen met inwoners, bedrijven, netbeheerders en woningcorporaties. Ook in Assen zetten we de eerste stappen richting een aardgasvrije wijk.

De G40 vindt het daarbij belangrijk dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Voldoende middelen om inwoners te begeleiden en woning gebonden energiemaatregelen zijn daarbij speerpunten. Daarnaast is heldere regie over samenwerking, financiering en governance rond warmtenetten een belangrijk thema. De gemeenten werken daarbij aan een integrale aanpak waarbij energietransitie en circulariteit gelijk op gaan.

Wethouder Karin Dekker