Kom in gesprek over uw klacht

Heeft u een vervelende ervaring met de gemeente en wilt u een klacht indienen? U kunt dit doen door middel van een brief, een e-mail of telefonisch via de klachtencoördinator 14 0592. Voorbeelden van klachten zijn: “De gemeente reageert niet op mijn brief”, “Ik word niet terug gebeld”, “De medewerker toont geen interesse in mijn persoonlijke omstandigheden” of “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”.

Informeel en formeel omgaan met een klacht

Wij willen uw klacht graag op informele wijze behandelen. Binnen enkele dagen neemt een medewerker van de betrokken afdeling contact met u op. De meeste klachten worden op deze wijze afgehandeld. Is het niet mogelijk uw klacht op informele wijze af te handelen, dan volgt de officiële klachtenprocedure. Hoor en wederhoor vinden dan plaats. We leggen dit schriftelijk vast. Tot slot ontvangt u de afhandelingsbrief waarin de gegrondheid van uw klacht vermeld wordt.  

Niet tevreden?

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klachtafhandeling, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Gemeentelijke Ombudscommissie. Op www.assen.nl/producten/klacht-over-de-gemeente leest u meer hoe de gemeente met klachten omgaat.