Lariksbos krijgt natuurlijke oever

De gemeente legt dit najaar een natuurlijk oever aan in het Lariksbos. De oever komt ter hoogte van de uitkijktoren.

Een natuurlijke oever is een geleidelijke overgang van land naar water. Dieren die in het water terecht zijn gekomen, kunnen bij een natuurlijke oever zelfstandig uit het water klimmen. Andere oevers zijn vaak te
steil.

Schoonmaken sloot

Een ander voordeel van de natuurlijke oever is dat het water met een maaiboot schoongemaakt kan worden. Het is van belang dat de sloot tussen het CS Vincent van Gogh en het Lariksbos goed schoon blijft, omdat die sloot water afvoert. Het schoonmaken van de sloot zorgt voor een betere waterdoorvoer en een betere waterkwaliteit.