Lintje voor vrijwilliger Asser Boys

PERSBERICHT

Harm van Solkema, al 40 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Asser Boys, wordt zondag 13 oktober koninklijk onderscheiden. Dat gebeurt tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering van de club in verband met het 100-jarig bestaan. De heer Van Solkema wordt benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. De versierselen zullen hem worden opgespeld door burgemeester Marco Out.
 
De heer Van Solkema verricht bij Asser Boys uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten. Hij begon ooit als contributieloper om in weer en wind contributie te innen bij de leden. Anno nu zwaait hij de scepter over de kantine, regelt de dagelijkse schoonmaak van de kantine en kleedkamers. Daarnaast controleert hij de kantinevoorraad en doet bestellingen. Verder zorgt hij op zaterdag en zondag voor een goede kantinebezetting, draait hij zijn hand ook niet om voor een reparatie, wast hij ramen en zorgt voor een schoon terras.