Lokale Inclusie Agenda: Assen voor iedereen 

PERSBERICHT

Iedereen in Assen telt mee, doet mee en voelt zich gezien. Iedereen, met en zonder beperking. Om deze ambitie te realiseren heeft de gemeente een lokale inclusie agenda opgesteld: Assen voor iedereen. In de agenda staat hoe Assen gaat werken aan het realiseren van een inclusieve gemeente en het verbeteren van de toegankelijkheid van de stad. Het college van B&W legt de inclusie agenda nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

Doel: drempels weghalen en bewustwording

Wethouder Jan Broekema: “Een belangrijk doel van de agenda is om letterlijk drempels weg te halen en de samenleving toegankelijker te maken. Daarnaast is bewustwording een misschien nog wel belangrijker doel. We willen graag dat medewerkers van de gemeente én onze inwoners zich gaan realiseren dat mensen met een beperking te maken hebben met belemmeringen in onze samenleving. En dat het de normaalste zaak van de wereld wordt om hier rekening mee te houden, ook zonder lokale inclusie agenda.”

Met inbreng van de mensen waar het om gaat

Dingen die voor veel Assenaren vanzelfsprekend zijn, zoals werken, reizen, naar school gaan, internetten, winkelen, sporten en naar de schouwburg gaan, kunnen voor Assenaren met een beperking een hele opgave zijn. De agenda is dan ook opgesteld met de inbreng van de mensen waar het om gaat. Omdat zij het beste weten welke zichtbare én onzichtbare drempels zij in het dagelijks leven tegenkomen. Ook bij de uitvoering van de agenda worden ervaringsdeskundigen betrokken.

Actieprogramma in één oogopslag

Gemeentelijke organisatie en dienstverlening

 1. Benoemen van inclusie ambassadeurs in elk gemeentelijk team.
 2. Een jaar lang opnemen van een inclusie paragraaf in raadsvoorstellen.
 3. Borging van ervaringsdeskundigheid per thema door actief ervaringsdeskundigen te betrekken.
 4. Begrijpelijker communiceren met de inwoners, op basis van de uitkomsten van onderzoek naar de huidige communicatie. 
 5. Gemeentelijk invalidetoilet openbaar toegankelijk maken.

Fysieke toegankelijkheid: openbare ruimte, verkeer en vastgoed

 1. Verbeteren van de begaanbaarheid van voetpaden in de binnenstad.
 2. Het aantal publiek toegankelijke toiletten in de binnenstad vergroten.
 3. Beoordelen van de huidige voorschriften voor toegankelijkheid, samen met ervaringsdeskundigen.
 4. Bespreekbaar maken van inclusie in de wijk door het ambassadeursnetwerk uit te breiden met mensen van Mijn Buurt Assen die actief zijn in de wijken en inclusie onderdeel te maken van de wijkvisies.

Sociale toegankelijkheid: onderwijsonderwijs, werk, invulling van vrije tijd, meedoen 

 1. Toegankelijkheid opnemen als vereiste voor subsidies aan evenementen en voor vergunningen voor sociale evenementen.
 2. Jaarlijkse activiteit in de week van de toegankelijkheid om de bewustwording te vergroten.
 3. Instellen van stimuleringsprijs voor een buurt, instelling of ondernemer die een aansprekend initiatief op het gebied van inclusie heeft ondernomen.
 4. Waardering voor ondernemers die zich inzetten om hun winkel of bedrijf toegankelijk(er) te maken.  
 5. Instellen van Sport ambassadeurschap, om zo aandacht te creëren voor toegankelijk sportaanbod.

De bekostiging van de uitvoering van de agenda vindt voor een deel plaats binnen de bestaande begroting. Daarnaast heeft de gemeenteraad jaarlijks 20.000 euro ter beschikking gesteld voor inclusie.