Meer weten over de Regionale Energiestrategie? Geef u op voor het online energiecafé!

In Drenthe werken de provincie, gemeenten en waterschappen, net als andere regio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie (RES). In dit plan beschrijven we hoe veel zonne- en windenergie we als Drenthe willen opwekken. Elke gemeente levert daaraan een bijdrage. In Assen doen we dat vooralsnog met zonne-energie. Wilt u hier meer over weten? Geef u dan op voor het online energiecafé op woensdag 7 april van 19.30 tot 21.00 uur.

Eén plan voor Drenthe

In heel Nederland gaan we meer duurzame energie opwekken. Dat hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord. We doen dat door zonnepanelen te plaatsen op daken van huizen en gebouwen en door grootschalig energie op te wekken met zonneparken of windmolens. Alle regio’s in Nederland maken daarvoor een plan: de Regionale Energiestrategie. Drenthe is één van deze regio’s. Samen met alle gemeenten, provincie, waterschappen, maatschappelijke partners, jongeren en beheerders van gas- en elektriciteitsnetten werken we aan een plan voor Drenthe. In 2030 willen we een kwart van de Drentse energiebehoefte opwekken met zonne- en windenergie. Elke gemeente levert daaraan een bijdrage.

Duurzame energie in Assen

In Assen leveren we een bijdrage met zonne-energie. In 2018 hebben we daarvoor, samen met inwoners en partners, een beleidskader vastgesteld. Hierin staat op welke locaties en onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. De eerste zonneparken in Assen zijn al in ontwikkeling. Daarnaast zien we in Assen kansen om zonne-energie op te wekken op grote daken. Samen met bedrijven, instellingen en eigenaren van grotere daken werken we deze ambitie verder uit.

Online energiecafé

Binnenkort stellen we de bijdrage van Assen vast in een RES 1.0. Voordat we dat doen, horen we graag wat u van de plannen vindt. Heeft u hier een mening over? Of wilt u meer weten over de Regionale Energiestrategie en de ambitie van Assen? Meld u dan aan voor het online energiecafé op www.assen.nl/energiecafe