Ondersteuningsverklaring Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 worden de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen.

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing hebben per kieskring minimaal 30 ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een nieuwe partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in en laat deze op het stadhuis ondertekenen door de bevoegde ambtenaar.

4 januari t/m 1 februari

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe politieke groepering kan van  4 januari tot en met 1 februari bij de balie van het Stadhuis. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u dit bij voorkeur op afspraak te doen. U kunt hiervoor bellen met 140592.

Meenemen

De ondersteuner moet de ingevulde ondersteuningsverklaring en een geldig legitimatiebewijs meenemen. 

Informatie