Ondertekenen van het Asser Sport Akkoord voor de zomer

Vanaf juli 2019 hebben vele enthousiaste en sportminnend Assenaren de zes thema’s van het sportakkoord uitgewerkt. Negen maanden later kan iedere belangstellende en elke (sport)organisatie uit Assen zich bij dit sportakkoord aansluiten door aan te geven het akkoord te willen ondertekenen. Met de ondertekening spreekt u en iedere (sport)organisatie zich uit voor de beschreven ambities en om bij de totstandkoming van het akkoord betrokken te willen zijn. Vorige week heeft de gemeenteraad besloten ook te ondertekenen. Eerder kondigden meer dan twintig organisaties aan dit te doen.

Uitnodiging

Nog voor de zomer kunt u een uitnodiging verwachten om samen met vele andere sportorganisaties en sportliefhebbers het Asser Sport Akkoord (ASA) te ondertekenen. Dit doen we tegelijk met de benoeming van de Sportkanjers door wethouder Bob Bergsma en voormalig schaatsster Marije Joling. Heeft uw vereniging of organisatie nog niet de intentie om te ondertekenen? Overleg dan met de verantwoordelijken binnen uw organisatie om ze te overtuigen toch mee te tekenen. Organisaties kunnen zich aanmelden bij Rita Buikema, sportakkoordassen@gmail.com. Samen maken we van Assen een sportstad!

Profiteren van gratis sportservices of met korting?

Om ook als een van de eersten te kunnen profiteren van een aantal sportservices is het zaak dat u het sportakkoord mede ondertekent. Doe dit snel zodat u dit voordeel niet mist. Sportservices bestaan onder andere uit: scholingen voor technisch kader, workshops over vrijwilligersbeleid of positief sportklimaat, bestuurlijke advisering of ondersteuning, en diverse andere vormen van begeleiding.

Tot slot

Via de Berichten van de Brink houden we u op de hoogte wanneer de officiële ondertekening plaatsvindt. Meer weten over het Sportakkoord? Via https://www.facebook.com/groups/345964329405301/files/ kunt u deze inzien.