Ondertekening sportakkoord in de Nationale Sportweek

Het Asser Sportakkoord wordt getekend in de Nationale Sportweek, tenzij de corona maatregelen dit gaat verhinderen. De Nationale Sportweek start vrijdag 18 september tot zondag 27 september. Vorig jaar was gemeente Assen hiervan de “host-city”. Dit jaar is dit gemeente Emmen.

Het Asser Sportakkoord is in maart unaniem aangenomen door de Asser raad.  De ondertekening zou plaatsvinden op 1 april. Door het coronavirus werd het tekenmoment uitgesteld. Intussen hebben vele organisaties en partijen uit de sport, het onderwijs, cultuur, economie, zorg en enthousiaste inwoners uit Assen het Asser Sportakkoord ondertekent. 

De gezamenlijke ambitie

“Assen Sportstad stimuleert dat iedere inwoner, die dat wil, op eigen niveau kan sporten en bewegen. Assen is een gezonde stad waar iedereen, maar dan ook echt iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. Een (sport)stad om trots op te zijn!”

Aanmelden

Draagt u het Asser Sportakkoord een warm hart toe en wilt u daar ook bij horen? Meld u dan aan bij Rita Buikema via sportakkoordassen@gmail.com. Kijk op ondertekenen van het asser sport akkoord voor de zomer voor meer informatie en lees wie zich al hebben aangemeld.