Onderzoek naar geothermie in Assen

De gemeenteraad van Assen heeft in maart van dit jaar de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat hoe we samen met onze inwoners zorgen dat we alle huizen in Assen in 2050 zonder aardgas kunnen verwarmen. Daarom doen we verschillende onderzoeken. Eén van deze onderzoeken is een verkenning naar geothermie. 

Geothermie is warmte uit de aarde. Het is een duurzaam alternatief voor aardgas. Met geothermie wordt lokale en duurzame warmte uit de ondergrond gehaald om huizen en bedrijven te verwarmen. 

Verkennend onderzoek

We hebben een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geothermie. Daaruit blijkt dat er twee zoeklocaties zijn, die mogelijk geschikt zijn voor geothermie. Het gaat om een gebied in Messchenveld (Assen – Noord) en Zeijerveld. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, is meer onderzoek nodig. De komende periode kijken we hoe we dat verder oppakken. Daarbij willen we onder andere met betrokkenen uit het gebied een klankbordgroep oprichten die meedenkt met het onderzoek. Op 27 januari wordt de gemeenteraad bijgepraat tijdens een openbare informatieavond.