Onderzoek naar warmteoplossingen

De gemeente onderzoekt welke oplossingen er mogelijk zijn om woningen in de buurt Beek en omgeving te kunnen verwarmen zonder aardgas.

De afgelopen maanden zijn drie verschillende oplossingen onderzocht: een warmtepomp (all-electric), een warmtenet en een hybride warmtepomp. In het onderzoek is gekeken of deze oplossingen passen bij het type woning en wijk en of het betaalbaar en toekomstbestendig is. Daarin zijn ook de wensen van bewoners meegenomen: het moet betaalbaar zijn, het moet niet te veel gedoe opleveren en het moet wat opleveren voor de buurt. 

Warmtenet meest kansrijk 

Op basis van het onderzoek concluderen we dat een warmtenet het beste bij de wijk past. Dit is een leidingnet door de buurt, waarbij woningen met warm water worden verwarmd. De redenen hiervoor zijn: 

  • Bij een hoog temperatuur (HT) warmtenet hoeven woningen minder ingrijpend geïsoleerd te worden dan bij een all-electric oplossing (warmtepomp).
  • De woningen in de buurt staan dicht op elkaar. Dit is belangrijke bij de aanleg van een warmtenet. Hoe dichter de woningen op elkaar staan, hoe minder leidingen aangelegd hoeven worden.  
  • Met een warmtenet kunnen huizen volledig aardgasvrij worden. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor een hybride warmtepomp.

Voor een warmtenet is een duurzame warmtebron nodig, bijvoorbeeld geothermie, aquathermie of restwarmte van bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat aquathermie op dit moment de beste bron blijkt te zijn. Bij dit concept wordt in de zomer warmte uit de Drentse Vaart gehaald en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt deze warmte weer uit de bodem gehaald en met een hoog temperatuur warmtepomp verder opgewarmd. Vervolgens wordt de warmte door het warmtenet geleverd aan de woningen. 

Hoe gaan we verder?

Een belangrijk onderdeel dat we nog verder moeten onderzoeken, is de betaalbaarheid: wat kost een warmtenet voor bewoners en hoe kan dit betaalt worden? De komende maanden werken we dat verder uit in een businesscase. Als dat duidelijk is, gaan we ook met de buurtbewoners in gesprek.  

Heb je vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Mail de vragen gerust naar energie@assen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.