Onderzoeken Asser Rekenkamercommissie absoluut nuttig  

Tot het voorjaar 2020 maakte Corke van der Weijden negen jaar lang deel uit van de Asser Rekenkamercommissie (RKC). Een goede aanleiding voor de redactie om eens na te gaan wat de RKC is en wat ze precies doet. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad en doet onderzoek naar de uitvoering van het gemeentelijk beleid. 

Goede relatie met gemeenteraad

‘Het was een boeiende periode. De commissie heeft een goede relatie met de gemeenteraad. Dat  komt ook omdat de raad voldoende budget en ambtelijke ondersteuning beschikbaar stelt om de RKC goed te laten functioneren. Dat is niet in iedere gemeente vanzelfsprekend terwijl het werk van de RKC toch heel nuttig is. Daar waar de gemeenteraad vaak inspeelt op de dingen van alle dag, kijkt de RKC terug of vastgesteld beleid wel goed is uitgevoerd. Heeft het beleid het beoogde effect gehad? Is er gedaan wat afgesproken is?’ Ook de Asser keuze  om de commissie uit een mix van externe leden en een vertegenwoordiging van de raad te laten bestaan, draagt  volgens van der Weijden bij aan inhoudelijk goed onderzoek en grote betrokkenheid.

Drie tot vier onderzoeken per jaar

De RKC doet of geeft opdracht tot het doen van gemiddeld drie tot vier onderzoeken per jaar. Uit ieder onderzoek komen aanbevelingen voort die meestal door de raad zijn overgenomen.

Informatieveiligheid/privacy en checklist Outletcentrum

Corke van der Weijden vertelt: ‘Een van onze beste onderzoeken was hoe de gemeente Assen omgaat met informatieveiligheid en privacy. De uitkomsten waren dusdanig dat we eerst het college hebben ingelicht om zo, letterlijk, eerst gaten te kunnen dichten. Ook de checklist voor het Outletcentrum, een onderzoek vooraf, of de raad voldoende informatie had om in 2017 een goed besluit te kunnen nemen of het Outletcentrum wel of niet naar Assen zou komen, droeg bij tot een completere afweging. Het was een onderzoek dat balanceerde op het randje van de politiek’. Kijk voor meer informatie over de RKC en de andere onderzoeken op rekenkamer.